bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 3

Rozdělil také všechněm mužům Izraelským, od muže až do ženy, jednomu každému po pecnu chleba a kusu masa, a í láhvici.