bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 30

Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek země, aby se nepohnul.