bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 32

Zvuk vydá moře, i což v něm jest, veseliti se bude pole i vše, což jest na něm.