bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 39

Sádocha také kněze a bratří jeho za kněží nechal před příbytkem Hospodinovým na výsosti, kteráž byla v Gabaon,