bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 4

Potom postavil před truhlou Hospodinovou služebníky z Levítů k připomínání, k vyznávání a k chválení Hospodina Boha Izraelského.