bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 6

Benaiáš pak a Jachaziel kněží s trubami byli ustavičně před truhlou smlouvy Boží.