bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 7

Teprv toho dne ponejprvé nařídil David, aby slaven byl Hospodin zpěvem tímto od Azafa a bratří jeho: