bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 8

Slavte Hospodina, zvěstujte jméno jeho, a oznamujte mezi národy skutky jeho.