bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 9

Zpívejte a žalmy prozpěvujte jemu, rozmlouvejte o všech divných skutcích jeho.