bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 11

Nebo když se vyplní dnové tvoji, abys šel za otci svými, vzbudím símě tvé po tobě, kteréž bude z synů tvých, a utvrdím království jeho.