bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 12

Onť mi ustaví dům, a já utvrdím trůn jeho až na věky.