bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 13

Já budu jemu otcem, a on mi bude synem, a milosrdenství svého neodejmu od něho, jako jsem je odjal od toho, kterýž byl před tebou.