bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 14

Ale postavím jej v domě svém a v království svém až na věky, a trůn jeho bude nepohnutelný až na věky.