bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 15

Podlé všech slov těchto, a podlé všeho vidění tohoto, tak mluvil Nátan Davidovi.