bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 18

Což ještě více mluviti má David před tebou o zvelebení služebníka tvého? Ty zajisté znáš služebníka svého.