bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 20

Hospodine, neníť tobě rovného, anobrž není žádného Boha kromě tebe, podlé toho všeho, jakž jsme slýchali ušima svýma.