bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 3

Potom té noci stalo se slovo Boží k Nátanovi, řkoucí: