bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 25

Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti.