bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 31

Čtyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.