bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 10

Sedmého na sedmý měsíc Chelez Pelonský z synů Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.