bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 11

Osmého na osmý měsíc Sibbechai Chusatský z Zarchejských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.