bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 12

Devátého na devátý měsíc Abiezer Anatotský z Beniaminských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.