bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 13

Desátého na měsíc desátý Maharai Netofatský z Zarchejských, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.