bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 14

Jedenáctého na jedenáctý měsíc Banaiáš Faratonský z synů Efraimových, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.