bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 15

Dvanáctého na dvanáctý měsíc Cheldai Netofatský z Otoniele, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.