bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 16

Mimo to byli nad pokoleními Izraelskými, nad Rubenskými vývoda Eliezer syn Zichrův, nad Simeonskými Sefatiáš syn Maachův,