bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 17

Nad pokolením Léví Chasabiáš syn Kemuelův, nad Aronovým Sádoch,