bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 18

Nad Judovým Elihu z bratří Davidových, nad Izacharovým Amri syn Michaelův,