bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 2

Nad houfem prvním první měsíc byl Jasobam, syn Zabdielův, a v houfě jeho bylo čtyřmecítma tisíců.