bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 21

Nad druhou pak polovicí Manasse v Gálad Iddo syn Zachariášův, nad Beniaminovým Jaasiel syn Abnerův,