bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 22

Nad Danovým Azarel syn Jerochamův. Ta jsou knížata pokolení Izraelských.