bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 23

Nesečtl jich pak David všech od dvadcítiletých a níže; nebo byl řekl Hospodin, že rozmnoží Izraele jako hvězdy nebeské.