bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 25

Nad poklady pak královskými byl Azmavet syn Adielův, a nad důchody z polí, z měst a ze vsí i z zámků byl Jonatan syn Uziášův.