bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 26

A nad dělníky na poli, při dělání rolí, Ezri syn Chelubův.