bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 27

A nad vinicemi Semeiáš Ramatský, a nad úrodami z vinic i nad sklepy vinnými Zabdi Sifmejský.