bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 28

A nad olivovím a planým fíkovím, kteréž jest na polích, Baalchanan Gederský, a nad špižírnami olejnými Joas.