bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 29

A nad skoty, kteříž se pásli v Sáron, Sitrai Sáronský, a nad skoty v údolích Safat syn Adlai.