bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 3

Z synů Fáresových bylo to kníže všech knížat nad vojsky, měsíce prvního.