bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 30

A nad velbloudy Obil Izmaelský, nad oslicemi Jechdeiáš Meronotský,