bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 31

Nad bravy pak Jazim Agarejský. Všickni ti úředníci byli nad statkem krále Davida.