bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 32

Ale Jonatan strýc Davidův byl rada, muž rozumný a kancléř. On a Jechiel syn Chachmonův býval s syny královskými.