bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 33

Achitofel též rada králova, a Chusai Architský přítel králův.