bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 5

Kníže vojska třetího na třetí měsíc Banaiáš syn Joiady, nejvyššího kněze, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.