bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 8

Pátého na pátý měsíc kníže Samhut Izrachitský, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.