bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 27 verš 9

Šestého na šestý měsíc Híra, syn Ikeše Tekoitského, a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.