bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 13

Nyní tedy, Bože náš, děkujeme tobě, a chválíme jméno slávy tvé.