bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 15

Nebo my příchozí jsme před tebou a hosté, jako i všickni otcové naši; dnové naši jsou jako stín běžící po zemi beze vší zástavy.