bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 25

I zvelebil Hospodin Šalomouna náramně před očima všeho Izraele, a dal mu slávu královskou, jakéž neměl před ním žádný král v Izraeli.