bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 26

Kraloval pak byl David syn Izai nade vším Izraelem.