bible
bible

První Kniha Paralipomenon kapitola 29 verš 28

I umřel v starosti dobré, pln jsa dnů, bohatství a slávy, a kraloval Šalomoun syn jeho místo něho.